Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบต.ท่าไม้ ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ตั้งแต่บัดนี่เป็นต้นไป
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงทับแรต   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เชิญชวนประชาชน คัดแยกขยะ ตามโครงการ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\"   21 ม.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงทับแรต      21 ม.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงทับแรต   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ และ จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ สำหรับสมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561    21 ม.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปางตาไว   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ   21 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   กิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ.2562   21 ม.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โนนพลวง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 ม.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หินดาต   ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)   21 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ (สีเขียว) หมายเลขทะเบียน 82-3018 กำแพงเพชร กองสวัสดิการสังคม   18 ม.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครั้งที่ 1/2562   18 ม.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   นายมานิตย์ เบี้ยวอุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พื้นที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   18 ม.ค. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1821/td>
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554