หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบต.ท่าไม้ ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ตั้งแต่บัดนี่เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
 

แสดงความเห็นและวิจารณ์
รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
1. ตามข้อ 3.5 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้า จากโรงงานได้รับมาตรฐาน มอก.9001หรือ มอก.9002 ประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18001 โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก, ใบรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
วิจารณ์ว่า ต้องประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18001 หน่วยงานราชการได้ประโยชน์และราคาประหยัด เกิดความคุ้มค่าอย่างไร
2.  ต้องประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18001
วิจารณ์ว่า รายละเ * * * ยดเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนี้ เห็นว่าได้รับการติดตั้งจากโรงงานได้รับมาตรฐาน มอก.9001หรือ มอก.9002 ก็มีคุณภาพ มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว หากไปกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดังกล่าวเป็นการล็อกสเปคให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเพื่อกีดกันการเสนอราคาอย่างเสรีต่อภาครัฐ ทำให้ผู้เสนอราคาน้อยรายไม่มีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย จึงขอให้ตัดข้อความดังกล่าวออก
3. ตามข้อ 4.1. สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงยาวทรงรี สีแดง และมีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 6 เสียงขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลท์ ติดตั้งด้านบนหัวเก๋ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001 หรือ มอก.9002 และมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก, ใบรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
วิจารณ์ว่า สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 กีดกันเกินไป
4. สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001ดังกล่าวเป็นการล็อกสเปคให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเพื่อกีดกันการเสนอราคาอย่างเสรีต่อภาครัฐ ทำให้ผู้เสนอราคาน้อยรายไม่มีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย จึงขอให้ตัดข้อความดังกล่าวออก

เขียนโดย   คุณ นายอำนาจ เกิดก่อ

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 09.58 น. [ IP : 125.25.202.119 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554